fredag 23. mai 2008

Noen upolitiske betraktninger fra politiske møter.

Sjølsagt gjør man alt for å holde konsentrasjonen når man deltar på politiske møter, men når det meste er sagt to eller flere ganger håper jeg på tilgivelse når jeg lar tankene vandre litt. Vår kommunes politiske organisasjon gjør heldigvis at det er et fåtall av sakene som behandles i flere utvalg, men denne gangen hadde vi tunge saker som årsmelding og årsregnskap der formannskapet gir innstilling. De forskjellige partier og - grupperinger har valgt sine "formenn" til formannskapet og for meg er det naturlig å få unna det vesentligste av uoverensstemmelser der. Denne uka sklei sakene igjennom i formannskapet, og jeg håpte da sjølsagt på et kjapt kommunestyremøte. Den gang ei! Flere av formannskapsmedlemmene hadde en rekke nye momenter så det ble seint! VI MÅ NOK PRØVE Å FÅ PRESSEN TIL Å STILLE OPP I FORMANNSKAPSMØTENE OGSÅ, SLIK AT TIDSFORBRUKET BLIR NOE FORDELT!!

Mens "drøvtyggingen" av sakene foregår, er det ikke stort annet å finne på enn å lese sakspapirer, finlese dem. Særlig de avsnittene som i første omgang syntes uinteressante. Befolkningsutviklingen i kommunen er ikke uinteressann, men beregningene er i utgangspunktet nokså trivielle. Eller....? I utgangspunktet endrer folketallet i kommunen seg ved forskjellene mellom henholdsvis fødte og innflyttede, og døde og utflyttede. Siste år hadde vi en total befolkningsvekst på 18 (atten); fødselsoverskuddet var 0 (null), og netto innflytting var 16 (seksten)!! Hvordan har vi fått tak i de to siste? Etter å ha vært innom en del forslag endret problemstillingen seg til hvordan har man fått registrert dem?

På hver representants plass står det et navneskilt. Hvem har behov for det? Det er like interessant hver gang å se hvem som trenger å bli minnet om hva de heter! De øvrige prøver å snu dem slik at de enten vender mot ordførerplassen eller pressebenken.

Jeg lurer også på..., er det uhøflig å ikke ha blikket rettet mot talerstolen under de forskjellige innlegg? Gir det kanskje større politisk forståelse å se på de øvrige representantene. Uansett det ser ikke ut til å redusere taleflommen sjøl om hele salen framstår som uinteresserte:
Det gir nesten like mye ro å "få satt ting opp på skjermen" som det i tidligere tider gjorde å "få satt ting på papiret"!

Ingen kommentarer: